<

 

Rakennuttaminen ja valvonta

Hoidamme puolestasi hankkeen rakennuttamisen sekä rakennustyön valvonnan takuutarkastukseen saakka tehokkaasti ja joustavasti. Kilpailutamme suunnittelijat ja urakat, laadimme sopimukset sekä valvomme rakentamista aina asiakkaan etuja varmistaen. Rakennustyön aikaisella valvonnalla varmistetaan sovitun laatutason saavuttaminen ja varmistetaan hankkeen sujuva eteneminen. Korjausrakennushankkeissa tyypillisesti esiintyvä lisä- ja muutossuunnittelu liittyy kiinteästi valvontatehtäviin.