<

 

Kosteusmittaus

Kosteuskartoituksessa selvitetään vesivahingon yhteydessä kosteuden levinneisyys, kosteuden aiheuttaja sekä aiheutuneet vahingot.

Rakennusvaiheen kosteusmittaus tehdään kosteustilanteen varmistamiseksi rakennuksessa ennen rakenteiden pinnoitusta.